Geschiedenis

Op deze pagina krijgt u een indruk van de geschiedenis van onze school. Klik op onderstaande slidshow om de archieven in te gaan en een zoektocht te starten naar de historie van de Christelijke Opleidingsschool. 

Van en met elkaar leren!

Diane, juf van groep 7A