Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit leerkrachten en ouders.
Hierin nemen vier personeelsleden en vier ouders zitting. Zij zijn de vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders.
De taken van de MR zijn o.a.: 

  • Democratische besluitvorming binnen de school volgen.
  • De achterban raadplegen en informeren t.a.v. nieuwe plannen en/of veranderingen in bijvoorbeeld bestaande beleidsplannen.
  • Bewaken van de belangen van de leerlingen, leerkrachten en ouders

De MR brengt verslag uit via de Medeklinker. Wilt u iets inbrengen om in de MR te bespreken, mail naar mr.opleidingsschool@prohles.nl.

LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:

Namens de ouders:
Elles van der Plas
Alex Mens
Jeanine van de Griek
Jan-Willem van Delft

Namens het personeel:
Sandra Nijgh
Jolien Oudshoorn
Ada Krijgsman
Carmen Vooijs 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Beleidszaken die alle scholen van ons bestuur aangaan, worden besproken in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Van elke school is één ouder- en één personeelslid vanuit de MR, lid van de GMR. Juf Carmen heeft als leerkracht zitting in de GMR. Jeanine van de Griek heeft als ouder van de Christelijke Opleidingsschool zitting in de GMR.

Van en met elkaar leren!

Diane, juf van groep 7A