Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit leerkrachten en ouders.
Hierin nemen vier personeelsleden en vier ouders zitting. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar, waarna er herverkiezingen mogelijk zijn.

Zij zijn de vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders. Leerkrachten en ouders kunnen op kosten van de school een MR-cursus volgen. De taken van de MR zijn onder andere: 

  • Democratische besluitvorming binnen de school volgen.
  • De achterban raadplegen en informeren t.a.v. nieuwe plannen en/of veranderingen in bijvoorbeeld bestaande beleidsplannen.
  • Bewaken van de belangen van de leerlingen, leerkrachten en ouders

De MR brengt verslag uit via de link onderaan bij verslagen van overleg. in de Medeklinker en in de schoolkrant.

LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Namens de ouders:
Mevr. J. van den Griek 
Mevr. E. van der Vijver
Dhr. J.W. Ouwehand 
Dhr. E.Mens 

Namens het personeel:
Mevr. S. Nijgh
Mevr. J. Oudshoorn
Mevr. A. Krijgsman
Mevr. C. Vooys 

Wilt u iets inbrengen om in de MR te bespreken, mail naar mr.opleidingsschool@prohles.nl 

Verslagen van overleg
 Link naar MR verslagen van overleg 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Beleidszaken die alle scholen van ons bestuur aangaan, worden besproken in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Van elke school is één ouder- en één personeelslid vanuit de MR, lid van de GMR. D. van Duijn heeft als leerkracht zitting in de GMR. Jolanda van der Bent heeft als ouder van de Christelijke Opleidingsschool zitting in de GMR.

In elke dag zit een klein feestje.

Susanne, juf van groep 3B