Ouderbetrokkenheid

Hier komt later nog een tekst.

Als iets niet lukt heb je niet gefaald, maar geleerd.

Eline, juf van groep 6C