Ouderbetrokkenheid

Wij betrekken graag ouders bij ons onderwijs. Activiteiten en festiviteiten kunnen niet plaatsvinden zonder de hulp in de organisatie of begeleiding van ouders. Ouders helpen de leerkrachten en de kinderen enorm als ze willen ondersteunen bij verschillende activiteiten rondom de klas of als ze ter inspiratie of informatie iets in de klas willen vertellen over hun werk of hobby. 

De volgende activiteiten met betrekking tot ouderbetrokkenheid staan al vast op de kalender. Via Parro laten de leerkrachten weten wanneer deze en andere activiteiten plaatsvinden en wanneer er hulp nodig is. Ideeën voor activiteiten zijn natuurlijk altijd welkom.

Rekenspellen
Op onze school werken we met het programma 'met sprongen vooruit'. Om ouders te betrekken bij dit programma en ze inzicht te geven in de rekendoelen die wij aanbieden in de verschillende klassen, worden ze uitgenodigd voor de rekenspelmiddagen. Tijdens deze middagen kunnen de ouders rekenspelletjes van het programma 'met sprongen vooruit' begeleiden.

Kom in de klas
Twee keer per jaar kunnen de ouders een les volgen in de klas met hun kind. Zo kunnen zij zien wat de leerlingen leren en hoe de stof wordt aangeboden. De lessen worden gegeven volgens de EDI methode.

Tafeltjesmiddagen
Om ouders een kijkje te geven in het werk van de leerlingen kunnen de ouders tijdens een schriftjes- of tafeltjesmiddag een kijkje nemen in de klas. Het werk van hun kind is uitgestald op de tafel en ouders kunnen het werk dan inzien. De leerling kan dan laten zien wat hij of zij allemaal gemaakt heeft.

Informatieochtenden en -avonden
Meerdere keren per jaar worden er informatieochtenden of -avonden gehouden. Tijdens zo een informatiemoment komen verschillende actuele onderwerpen aan bod.

Groepsgesprekken
In de groepsgesprekken worden per bouw ouders uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen over de ontwikkelingen binnen onze school.

Kerkdienst
Eén keer per jaar wordt er door school een kerkdienst georganiseerd. Deze kerkdienst wordt speciaal voor de leerlingen van onze school gegeven. Elke klas draagt in deze dienst zijn steentje bij.

Het is leuk om dingen niet te kunnen, want dan kun je iets nieuws leren.

Hester, juf van groep 3B