Ouderbetrokkenheid

Op verschillende wijzen werken wij aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij ons onderwijs. Wij zien ouders als bondgenoten en stellen hun inbreng en aanwezigheid zeer op prijs. Wij informeren ouders over de schoolse zaken via de website en de nieuwsbrief.

Het mooiste in mijn lokaal zijn de kinderen die het elke dag vullen.

Thea, juf van groep 5A