Ouderbetrokkenheid

Hier komt later nog een tekst.

Fouten maken mag... Ze zijn het bewijs dat je probeert en leert.

Rim, Leerkrachtondersteuner