Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, kunt u dit in eerste instantie bespreken met de groepsleerkracht of degene die het probleem heeft veroorzaakt. Als de aard van het probleem zich daar niet voor leent of jullie komen niet tot een oplossing dan kan het probleem natuurlijk aan de directie van de school voorgelegd worden. Daarnaast is het goed om te weten dat er op school een teamlid als interne vertrouwenspersoon is aangewezen. Voor onze school is dat Jacqueline Hoenson (leerkracht gr 6A) Als het overleg met de school geen oplossing biedt, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting. Om ervoor te zorgen dat bepaalde klachten met extra zorgvuldigheid worden behandeld, heeft het bestuur ook een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Deze externe vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in t.o.v. het bestuur en de school.

Bekijk hier de uitgebreide klachtenregeling inclusief procedure:

Klachtenregeling Prohles

Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.

Cora, directeur