Missie & visie

Onze kernwaarden zijn:
· Aandacht
· Groei
· Kindgericht                  
· Veilig
· Verantwoordelijk

Missie van onze school
Vanuit onze kernwaarden werkt een professioneel team aan onderwijs met kwaliteit waarbij kinderen actief betrokken zijn bij hun ontwikkeling.
Het motto van de COS is: Samen actief ontwikkelen

Visie van de school:

Wij vinden het belangrijk dat we ons onderwijs blijven ontwikkelen. Dat doen we vanuit onze kernwaarden en gedreven door onze missie. Daarin onderscheiden we drie thema's.
Focus op de kernvakken
Wij vinden het van groot belang dat de kinderen kunnen meedoen in een snel veranderende maatschappij. We bereiden ze voor op een toekomst waarbij we nu nog niet weten hoe die er precies uitziet. Dat doen we door veel aandacht te geven aan de kernvakken. Goed leren lezen en rekenen is belangrijk. Daarbij vinden we inzicht in je eigen leerproces belangrijk. Weten waarom je iets leert, zodat je zicht krijgt op je eigen groei in kennis en vaardigheden.

Ontdekkend, actief en spelend leren
Naast aandacht voor de kernvakken vinden we het ook van belang dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Hierbij gaat het o.a. om sociale vaardigheden, wereldoriëntatie en creativiteit. Kinderen leren actief door te ontdekken en te spelen. Wij sluiten aan bij deze natuurlijke behoefte van kinderen om zich te ontwikkelen en daarbij te ontdekken wie ben ik en wat doe ik graag?

De stem van de lerende
Kindgericht onderwijs betekent voor ons dat we ons verantwoordelijk voelen voor goed onderwijs in een veilige omgeving voor de kinderen. De inbreng van de kinderen willen we daarin heel serieus nemen. Actieve betrokkenheid van de kinderen stimuleert groei in vaardigheden en kennis. Daarom is er veel interactie tijdens de lessen en voeren we regelmatig gesprekken met kinderen.


Bovenstaande visie gaat ook over ons als team van de COS. Wat we voor de kinderen belangrijk vinden geldt ook voor ons. We blijven samen actief ontwikkelen

Een kind een kind is zoveel meer, dan een aanstaande dame of een aanstaande heer.

Karin, juf van groep 1B