Verlof aanvragen

Verlofaanvragen dienen ruim van te voren (indien mogelijk 6 weken voor de datum) te worden aangevraagd bij de directie van de school
Aanvragen worden binnen de gestelde termijn van 6 weken in behandeling genomen, waarna een beschikking wordt gegeven. 

Stroomschema verlof aanvraag buiten schoolvakanties

Een kind een kind is zoveel meer, dan een aanstaande dame of een aanstaande heer.

Karin, juf van groep 1B