Oudercommissie

De Christelijke Opleidingsschool heeft een actieve oudercommissie (OC) die volledig bestaat uit ouders.
De taken van de oudercommissie zijn o.a.:

  •  Het organiseren van en invulling geven aan speciale, niet les-gebonden activiteiten in samenwerking met het team van de COS.
  •  Het meedenken en helpen bij het organiseren van feesten en evenementen.
  •  Het 6 á 7 keer organiseren en bijwonen van oudercommissievergaderingen.
  •  Het beheren van de ouderbijdrage.

Juf Karin, Thea en Jessica zijn de contactpersonen tussen OC en het team van de COS. Dhr. Leendert van Rijn is de penningmeester van de OC.

LEDEN VAN DE OUDERCOMMISSIE:

Saskia van Beelen Nadine van der Bent Nebiat Tesfamariam Jennifer Habermann Agnes Krijgsman Jolanda Hazenoot

Als iets niet lukt heb je niet gefaald, maar geleerd.

Eline, juf van groep 6C