Oudercommissie

Op verschillende wijzen werken wij aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij ons onderwijs. Wij zien ouders als bondgenoten en stellen hun inbreng en aanwezigheid zeer op prijs. Wij informeren ouders over de schoolse zaken via de website en de nieuwsbrief.

Er is een zeer actieve oudercommissie (OC) bij ons op school aanwezig.

LEDEN VAN DE OUDERCOMMISSIE:

Mevr. L. Angelopoules 
Mevr. J. Vooys 
Mevr. S. van Beelen
Mevr. D. van Duyn
Mevr. J v.d. Tuijn

De toekomst van de wereld zit vandaag in de klas

Lisanne, juf van groep 7A