Oudergesprekken

Een gesprek tussen de leerkracht en ouders vindt, in verband met de privacy, achter gesloten deuren plaats. De data van de besprekingen staan op de kalender vermeld en worden ook in de nieuwsbrief opgenomen. Wij houden de volgende gesprekken:

Intakegesprek
Een maand voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt u een uitnodiging van school voor uw kind.
Hierin treft u een formulier voor een intakegesprek, welke u thuis invult. U neemt dan contact op met de school om een intakegesprek met de leerkracht af te spreken. Tijdens dit gesprek wordt het formulier als leidraad gebruikt. U krijgt de gelegenheid om over uw kind te vertellen. U kent uw eigen kind tenslotte het beste.

Oudergesprek
In november heeft de leerkracht van groep 2 t/m 8 met elke ouder een gesprek op school over hun kind. Hier wordt besproken hoe het tot dan toe gaat op school, hoe uw kind zich in de groep handhaaft en hoe uw kind thuis is. De leerkracht van groep 1 gaat bij de leerling op huisbezoek. 

Rapportgesprekken groepen 1 en 2
De kleuters van de groepen 1 en 2 krijgen aan het eind van het jaar een rapportkaart mee. Jongste kleuters die vanaf maart geplaatst worden krijgen een geschreven rapport mee naar huis.

In februari is er een gesprek met de ouders van de oudste kleuters waarin de toets-resultaten worden doorgesproken. We werken met het kleuterobservatiesysteem van Parnassys.

Midden groep 2 wordt Taal voor Kleuters en Rekenen voor kleuters afgenomen.

Rapportgesprekken groepen 3 tot en met 7
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee. Het eerste rapport is in februari. Daarvoor organiseren we voor ouders 10-minutengesprekken, waarbij we de voortgang van uw kind bespreken op sociaal- emotioneel gebied en cognitief gebied. Wij geven de rapporten voorafgaand van de gesprekken aan uw kind mee, zodat u het rapport van te voren kunt inkijken.

Het tweede rapport wordt twee weken voor de zomervakantie op vrijdag meegegeven. De leerkrachten die dit nodig achten kunnen u uitnodigen voor een gesprek. Tevens kunnen ouders die dit wensen altijd een gesprek aanvragen met de leerkracht van hun kind.

Rapportgesprekken groepen 8
De leerlingen van de groepen 8 krijgen ook twee rapporten per jaar: het eerste rapport in februari betreft de voortgang van uw kind op sociaal-emotioneel en op cognitief gebied.

Tijdens de oudergesprekken in november vindt het eerste advies voor een VO-school plaats. Het laatste rapport wordt aan het eind van het schooljaar, bij het afscheid van uw kind, meegegeven.

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!

Kirsten, juf van groep 5B