Prohles

Per 1 januari 2018 zijn de besturen van de stichting PCOK en de stichting Hervormde Scholen Katwijk (HSK)gekomen tot een besturenfusie. Daardoor is er per 1 januari 2018 uit de samenvoeging bij de beide huidige stichtingen, een nieuwe stichting ontstaan. De naam van deze nieuwe stichting is Prohles.
 
Prohles is een zelfstandige organisatie die zich richt op het verzorgen van kwalitatief hoogstaand basisonderwijs in Katwijk. Ruim 3.500 leerlingen bezoeken onze 11 basisscholen op 12 locaties en meer dan 310 medewerkers zijn dagelijks betrokken bij het lesgeven en mogelijk maken van goed onderwijs.

Er wordt gewerkt vanuit een duidelijke Christelijke levensovertuiging. Er wordt niet alleen geprobeerd kennis, maar ook normen en waarden, respect en naastenliefde op Bijbelse grondslag over te brengen. Alle scholen staan open voor alle kinderen, ongeacht geloofsovertuiging.

De scholen staan allemaal in Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee. De scholen vallen onder het bestuur van Prohles en werken nauw samen op het gebied van identiteit, personeelsbeleid, financiën, onderhoud en kwaliteit.

Bestuur:
Het bestuur van Prohles wordt gevormd door een Raad van Beheer en de directeur-bestuurder. Gezamenlijk zijn ze het bestuur van de Stichting. De heer Rindert Venema is als directeur-bestuurder het bevoegd gezag van de Stichting. Hij is tevens belast met de dagelijkse leiding van de Stichting.

De Raad van Beheer heeft een toezichthoudende taak. Gemiddeld 10 keer per jaar legt de directeur-bestuurder verantwoording af aan de toezichthouders.

Postadres:
Bestuurskantoor Prohles
T.a.v. R.P.R. Venema, directeur-bestuurder
Postbus 2023
2220 BA Katwijk ZH
E-mail:rindert.venema@prohles.nl

Bezoekadres:
Bestuurskantoor Prohles,
Abeelplein 40,
2225 NH Katwijk ZH
Tel. (071) 408 25 04

Website: www.prohles.nl

Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.

Cora, directeur