Overgang PO VO

Hier komt later nog een tekst.

Van en met elkaar leren!

Diane, juf van groep 5A en 8A