Overgang PO VO

Hier komt later nog een tekst.

Het mooiste in mijn lokaal zijn de kinderen die het elke dag vullen.

Thea, juf van groep 5B