Gymrooster

Dit rooster is opgesteld voor tijdens het voorlopige continurooster.

Gymrooster 2020/2021 maart 21
maandag Gym
08.30-09.15 Groep  5A
09.15-10.00 Groep 4A
10.00.10.45 Groep 4B 
10.45-11.15 Pauze
11.15-12.00 Groep 3B
12.00-12.45 Groep 3A
12.45-13.00 Pauze
13.00-13.45 Groep 5B 
13.45-14.30 Groep 5C
 
dinsdag Gym
08.30-09.15 Groep 7B
09.15-10.00 Groep  6B
10.00-10.30 Pauze
10.30-11.15 Groep 8A 
11.15-12.00 Groep 7A
12.00-13.00 Pauze
13.00-13.45 Groep 6A
13.45-14.30 Groep 8B
 
donderdag Gym
08.30-09.15 Groep  5B
09.15-10.00 Groep 4B
10.00- 10.45 Groep 4A 
10.45-11.15 Pauze 
11.15-12.00 Groep 3A
12.00-12.45 Groep 3B
12.45-13.00 Pauze
13.00-13.45 Groep 5C 
13.45-14.30 Groep 5A 
 
vrijdag Gym
08.30-09.15 Groep 7A
09.15-10.00 Groep 6A
10.00-10.30 pauze
10.30-11.15 Groep 8B 
11.15-12.00 Groep 7B
12.00-13.00 Pauze  
13.00-13.45 Groep 6B
13.45-14.30 Groep 8A


 

Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.

Laura, vakdocent gym