De beslisboom Corona (eind september 2020)

02-10-2020

Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.

Laura, vakdocent gym